Článek – Některé souvislosti insolvenčního práva s trestní odpovědností a adhézním řízením