Článek – Odpovědnost v insolvenčním právu a změny v souvislosti s rekodifikací