Článek – Postavení auditora jako zpracovatele výkazů likvidity