Článek – Přednostní pohledávky v oddlužení a jejich uspokojování