Článek – Předpoklady odpovědnosti státu za činnost způsobenou insolvenčním správcem