Článek – Restrukturalizace ve světle návrhu směrnice