Článek – RUČITEL ČI SPOLUDLUŽNÍK ZJIŠTĚNÍ ÚPADKU NEZABRÁNÍ