Článek – ŠIKANÓZNÍ INSOLVENČNÍ NÁVRH A POVĚST PRÁVNICKÉ OSOBY