Článek – Uspokojování pohledávek SVJ v insolvenčním řízení po 1. 12. 2017