Článek – Věřitelé zajištěných podmíněných a budoucích pohledávek získají větší jistotu