Článek – VLIV A ZÁJMY VĚŘITELŮ V INSOLVENTNÍ KORPORACI