Článek – Vyhláška o platební neschopnosti podnikatele