Článek – Zákonná vyživovací povinnost rodiče ve vztahu k insolvenčnímu řízení