Článek – Zpřísnění povinností insolvenčních navrhovatelů