Zrušení termínu ústní části obecné zkoušky insolvenčního správce dne 18. 11. 2020

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče a veřejnost, že vzhledem k mimořádným opatřením vlády reagujícím na současnou epidemiologickou situaci byl zrušen termín ústní části obecné zkoušky plánovaný na 18. 11. 2020 a vyhlášen náhradní termín této části na den 8. 12. 2020.

Současná epidemiologická opatření bohužel omezují kapacitu zkušební místnosti pro termín zkoušky dne 8. 12. 2020 pro veřejnost. Dovolujeme si proto zájemce o účast z řad veřejnosti upozornit na výjimečnou nutnost předchozí registrace na e-mailu oins@msp.justice.cz a vyčkání potvrzení této registrace ze strany Ministerstva spravedlnosti.

O případných dalších opatřeních bude rozhodnuto podle dalšího vývoje epidemiologické situace a uchazeči o nich budou v co největším předstihu informováni. Chápeme, že současná turbulentní situace způsobená epidemiologickou situací je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 496.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.