Dohledový benchmark ke konání osobního jednání s dlužníkem prostřednictvím videokonference

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo na svých webových stránkách (https://insolvence.justice.cz/) pod záložkou „Insolvenční správce/Insolvenční správce/Dokumenty“, tzv. dohledový benchmark týkající se výkonu činnosti a funkce insolvenčního správce. Jedná se o metodický materiál z nově koncipované řady dohledových sdělení, která budou vyjadřovat přístup dohledového orgánu k vybraným otázkám aplikační praxe s cílem přispět k  naplnění zásady předvídatelnosti správních rozhodnutí. Účelem dohledových benchmarků je zvýšit transparentnost dohledové praxe a právní jistotu dotčených subjektů. Zveřejněný benchmark č. 2/2021 se vyjadřuje k otázce konání osobního jednání s dlužníkem podle § 410 odst. 2 insolvenčního zákona prostřednictvím videokonference.

K obsahu zveřejněného benchmarku č. 2/2021 uvádíme, že odbor insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti, jakožto věcný útvar, bude iniciovat legislativní změnu, která stanoví podmínky, za jakých by mělo být v budoucnu umožněno konat osobní jednání s dlužníkem podle § 410 odst. 2 insolvenčního zákona i prostřednictvím videokonference tak, aby byl zachován účel tohoto jednání.

Dohledový benchmark č. 2/2021 lze nalézt i pod tímto odkazem.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.