K plnění informační povinnosti o pojištění za kalendářní rok 2020

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje upozornit insolvenční správce na povinnost předložit ministerstvu doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu výkonu funkce insolvenčního správce v předchozím kalendářním roce trvalo, a to nejpozději do 2 měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku (§ 14 odst. 3 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích).

Pro plnění informační povinnosti o pojištění za rok 2020 to tedy znamená, že doklad musí být předložen ministerstvu nejdříve 1. 1. 2021 a nejpozději 28. 2. 2021, a musí z něj být explicitně patrné trvání pojištění po celé rozhodné období (tedy po celý kalendářní rok 2020).

Nejvhodnějším dokladem se jeví potvrzení o pojištění za rok 2020 (certifikát o pojištění) vystavené pojišťovnou v období od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021.

Závěrem si dovolujeme připomenout, že doklad je třeba zaslat přímo Ministerstvu spravedlnosti, nepostačuje jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Pro bližší informace stran způsobu plnění výše uvedené informační povinnosti si pak dovolujeme odkázat na Sdělení 2019 zveřejněné na těchto stránkách.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.