Pomocné materiály k nařízení vlády o chráněném obydlí pro rok 2019

Vláda České republiky na své schůzi dne 22. července 2019 schválila nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení, vyhlášené pod č. 189/2019 Sb. Toto nařízení vlády je prováděcím právním předpisem především k § 398 odst. 6 insolvenčního zákona.

Ministerstvo spravedlnosti pro potřeby subjektů insolvenčního řízení nyní jako pomocné materiály platné pro rok 2019 zveřejňuje ilustrativní příklad se vzorovým postupem určení hodnoty obydlí a dále přehledovou tabulku shrnující částky na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti *(určené postupem podle § 3 a násl. nařízení jako součin statistické hodnoty a koeficientu růstu cen).

*Upozorňujeme, že v tabulce došlo k opravě hodnot u následujících položek: maxČZ domu+pozemku a minČZ domu+pozemku

V současné době se připravují pomocné materiály platné pro rok 2020.