Formulář žádosti o akreditaci
Předloha pro vyhotovení seznamu osob
Předloha pro vyhotovení čestného prohlášení

Pokyny pro vyplnění formuláře

žádost o akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení

Dále v textu užité zkratky:

  • Ministerstvo spravedlnosti ČR (dále jen „ministerstvo“)
  • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“ nebo „IZ“)
  • žadatel o akreditaci (dále jen „žadatel“)

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.