Insolvenční návrh

Myslím si, že jsem v úpadku, a chci svou situaci řešit insolvencí. Co mám dělat?

Podejte si insolvenční návrh a s ním spojte návrh na povolení oddlužení. Podrobné informace k tomu, co takový návrh musí obsahovat, kdo ho sepisuje a podává a jaká odměna mu za to náleží, naleznete v sekci Sepisovatelé návrhu.

Je třeba mít na paměti, že návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník, ale insolvenční návrh dlužník i věřitel. Pokud tedy podá insolvenční návrh věřitel, nemůže k němu zároveň připojit návrh na povolení oddlužení, protože ten můžete podat pouze Vy. V případě věřitelského insolvenčního návrhu proto dostanete 30 dní od doručení insolvenčního návrhu, abyste si mohli podat návrh na povolení oddlužení.

Který soud bude moji insolvenci řešit?

Pro insolvenční řízení je příslušný vždy krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka – tedy standardně ten krajský soud, v jehož obvodu má dlužník bydliště či sídlo.

Seznam soudů i s kontaktními údaji naleznete zde.

Jak poznám, že soud můj insolvenční návrh obdržel?

Soudy běžně nepotvrzují přijetí podání. Insolvenční řízení je však zvláštní svým veřejným charakterem, což znamená, že insolvenční soud veškerá došlá podání zveřejňuje v insolvenčním rejstříku.

Od 1. 6. 2019 platí, že v případě insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení má soud povinnost do 3 pracovních dnů po jeho dojití oznámit vyhláškou v insolvenčním rejstříku zahájení insolvenčního řízení.

Informace zde uvedené mají veřejnosti sloužit k základní orientaci v insolvenčním řízení. Nenahrazují a nahradit nemohou kvalifikovanou právní pomoc advokátů, notářů, exekutorů a jiných osob povolaných poskytovat právní služby. Informace vychází z právního stavu po tzv. oddlužovací novele insolvenčního zákona účinné od 1. 6. 2019.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.