Rozhodnutí NSČR týkající se paušálního přenesení povinností insolvenčního správce na osobu, která není oprávněna vykonávat funkci insolvenčního správce

Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje na usnesení Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 30. 6. 2023, č. j. 29 NSČR 208/2022-B-271, týkající se paušálního přenesení povinností insolvenčního správce na osobu, která není oprávněna vykonávat funkci insolvenčního správce. Nejvyšší soud v daném usnesení řešil situaci, kdy [...]

Náhrady pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. budou vyplaceny insolvenčním správcům i v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením

Garanční systém finančního trhu (GSFT) dne 30. 3. 2022 informoval na svých webových stránkách, že na základě stanoviska Ministerstva financí, v němž Ministerstvo financí odkázalo na právní závěry obsažené ve stanovisku Ministerstva spravedlnosti, se náhrady pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. [...]

Změna praxe soudů při přijímání elektronicky podávaných insolvenčních návrhů

Aktuálně se osoby oprávněné k poskytování služeb v oblasti oddlužení setkávají s novou praxí insolvenčních soudů, které přestaly přihlížet k elektronicky podávaným insolvenčním návrhům (návrhům na povolení oddlužení), jenž neobsahují elektronický ekvivalent úředně ověřeného podpisu. Nová praxe insolvenčních [...]

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům!