Upozornění na nové povinnosti insolvenčních a restrukturalizačních správců v oblasti AML

Odbor insolvenční Ministerstva spravedlnosti, jakožto orgán dohledu nad insolvenčními správci podle zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen „ZIS“), a orgán dohledu nad restrukturalizačními správci podle zákona č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci, si dovoluje informovat, že s účinností zákona č. 107/2024 [...]

Náhrady pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. budou vyplaceny insolvenčním správcům i v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením

Garanční systém finančního trhu (GSFT) dne 30. 3. 2022 informoval na svých webových stránkách, že na základě stanoviska Ministerstva financí, v němž Ministerstvo financí odkázalo na právní závěry obsažené ve stanovisku Ministerstva spravedlnosti, se náhrady pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. [...]

Změna praxe soudů při přijímání elektronicky podávaných insolvenčních návrhů

Aktuálně se osoby oprávněné k poskytování služeb v oblasti oddlužení setkávají s novou praxí insolvenčních soudů, které přestaly přihlížet k elektronicky podávaným insolvenčním návrhům (návrhům na povolení oddlužení), jenž neobsahují elektronický ekvivalent úředně ověřeného podpisu. Nová praxe insolvenčních [...]

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům!

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.